Prigovor potrošača

Dragi gosti,

Sukladno članku 10.stavak 1.točka 10.Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“, broj 85/15),obavještavamo vas da prigovor možete podnijeti :

1.Usmeno,odgovornoj osobi u hotelu

 

2.U pisanom obliku:

-na recepciji hotela

-poštom, na adresu: SIA Split Hotel

Poljička cesta 26E

21 000 SPLIT, Hrvatska

 

3.Telefaxom,na broj +385 21 778 709

 

4.Elektroničnom poštom na e-mail: info@siasplithotel.hr

 

Primitak pisanog prigovora će bez odgađanja biti potvrđen pisanim putem ,te će isti biti odgovoren u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Hotel Ora